Aasmund Brynildsen var filosof og forfatter, forlagskonsulent, redaktør og oversetter. For ham lå oversetterarbeidets hensikt i å formidle kjennskap til en bestemt åndshistorisk tradisjon, som han fordypet seg i på egen hånd. Hovedtyngden i mye av hans oversetterarbeid, så vel som hans virksomhet som essayist og kritiker, inngikk i datidens kulturdebatt og kamp for et spiritualistisk verdensbilde mot tidsåndens positivisme og materialisme.

Les mer om Brynildsen i Lotheringtons artikkel i leksikonet.