Man kan takke ivrige kommunister i ulike avskygninger for tilgang på Lenins verker på norsk, skriver Jørn Holm-Hansen i sin artikkel. Disse avskygningene vises også i språket, hvor man kan lese Lenin både i SUF-bokmål og høgnorsk nynorsk, eller mer høytidelig, moderne bokmål.

De første Lenin-utgivelsene på norsk skriver seg fra 1920- og 1930-tallet, noen av disse var antagelig sekundæroversettelser fra tysk. Etter hvert kom nye Lenin-verker ut, og alt utgitte skrifter kom i nye oversettelser direkte fra russisk. Dette ble utført i Moskva og Leningrad på Forlagskooperativet av utenlandske arbeidere i SSSR.

Les Holm-Hansens artikkel i leksikonet.