Bolette Christine Pavels Larsen var forfatter, kritiker og oversetter. Hun skrev til sammen over 40 skjønnlitterære tekster – på både dansk-norsk og sognedialekt. Fordi Larsen reiste rundt og underholdt med tekstene sine, oversatte hun sine egne tekster fra dialekt til dansk-norsk for publikum. Likevel fremførte hun flere av tekstene på dialekt, noe hun fikk kritikk for. Hvordan kunne en pen byfrue nedverdige seg til å snakke dialekt?

Larsen oversatte også fra svensk, og særlig Knut Hamsun var begeistret for henne som oversetter.

Les mer om Larsen i Gatlands artikkel i leksikonet.