I likhet med sin far, lingvisten og litteraturhistorikeren Sophus Bugge, hadde Alexander Bugge en særlig interesse for språk og historie. Bugge var skribent, oversetter, foredragsholder og historieprofessor. Da han i 1900 flyttet til Irland, i anledning et større avhandlingsarbeid, lærte han seg samtidig det irske språket. Dette resulterte i oversettelser av to gamle, irske manuskripter – til engelsk. Han hadde en særlig interesse for kultur og samfunnsforhold i vikingtiden, og oversatte blant annet også norrøne sagaer.

Les mer om Bugge i Nybøs artikkel i leksikonet.