Visste du at mer enn 150 Dylan-sanger er oversatt til norsk, det vil si rundt en fjerdedel av sangene hans?

«Bob Dylan er utan tvil den kunstnaren innan moderne songlyrikk, kan hende innan nyare populærkultur i det heile, som har blitt omsett oftast og i flest versjonar til norsk,» fastslår Reidar Aasgaard i denne artikkelen. Atskillige sanger er publisert i mange utgaver: «The Times They Are A-Changin’» og «I Shall Be Released» topper lista med sju–åtte versjoner.

Spennet i rekkevidde har vært stort. «Bob Dylan: Damer i regn» med sytti sanger oversatt av Jan Erik Vold, kom i sin tid ut på prestisjefylte Den norske Bokklubben som en av månedens hovedbøker, med et førsteopplag på 8400. Andre oversettelser er heller ukjente.

«Samla sett har den omfattande Dylan-gjendiktinga bidrege til å løfte omsetting av moderne songlyrikk på norsk til eit høgare nivå. Og ikkje berre det: Fordi dette ikkje berre har vore formidla i trykt form, men oftast også i song og musikk framført på ulike kulturelle arenaar, har Bob Dylan på norsk kanskje også vore med på å utvide og gjere forståinga av kva det å omsette er og kan vera, rikare,» skriver Reidar Aasgaard.

Les mer i hans fagfellevurderte artikkel i Norsk Oversetterleksikon.