For mange er Gunnel Malmström kjent for sitt oversetterarbeid med Tove Janssons bøker om Mummitrollet. Særlig er det nettopp dette arbeidet som i forbindelse med flere prisutdelinger har blitt trukket frem som essensen av hennes litterære ettermæle. Som oversetter av primært barne- og ungdomslitteratur har Malmström blitt tildelt Kulturrådets oversetterpris, etterfulgt av The Astrid Lindgren prize, og sist, men ikke minst Bastianprisen. Førstnevnte for å ha «skapt høyverdige oversettelse av barnebøker».

Men Malmström var også sterkt engasjert i kvinnens posisjon i den litterære verdenen. På et seminar i 1978 oppsto ideen om et Tverrlitterært kvinneforum, som ble en realitet i Norge samme år. Ifølge forfatter Gerd Brantenberg var Malmström forumets hjørnestein.

Les mer om Malmström i Siri Lindstads artikkel i leksikonet.