«Vardøværing og verdensborger» – slik ble Haakon Bugge-Mahrt en gang omtalt.

«Den språkmektige og kosmopolitiske Haakon Bugge-Mahrts forfatterskap ble ofte møtt med uforstand fra kritikerhold og gjerne karakterisert som ‘unorsk’, og forfatteren selv som ‘en fremmed fugl’ med utfoldelse av en språklig eleganse som ikke alltid falt i smak», skriver Tom Lotherington.

Han var etablert som forfatter, journalist og oversetter før han i moden alder ble knyttet til den norske ambassaden i Paris, der han i mange år virket som aktiv kulturformidler med tittel av presse- og kulturråd. Som forfatter og oversetter var han særlig virksom i tiåret før annen verdenskrig.

Blant hans 15 oversettelser finner vi bøker av John Steinbeck, Antoine de Saint-Exupéry, Émile Zola og James M. Cains «Postbudet ringer alltid to ganger», samt Nic. Stangs introduksjon til Edvard Munchs kunst, som han oversatte til fransk.

Les mer i Tom Lotheringtons artikkel i leksikonet.