Visste du at Ludvig Holberg skrev Niels Klims reise til den underjordiske verden på latin, blant annet av frykt for sensur fra det pietistiske enevoldsregimet i København? Den parodiske reiseteksten om den unge mannen som under en fjelltur i Bergen faller ned i en underjordisk verden og havner på planeten Nazar, utkom første gang i 1741. Den første oversettelsen til norsk kom så sent som i 1978 og var Kjell Heggelunds mest omfattende oversetterarbeid.

I et essay skriver Heggelund om viktigheten av å kunne latin, også for å kjenne sin egen litteraturhistorie:

«Hele bakgrunnen for vår humanistiske litteratur er latindannelsen. Det er en synd og en skam at våre klassiske filologer, den gang det ennå gikk an å legge inn gode ord for klassiske fag, ikke argumenterte sterkere for at latindannelsen var en integrert del av vår egen litteratur. Kanskje burde man like gjerne ha lest Niels Klim i latintimen som Ciceros tanker om alderdommen? Det er ikke bare gresk og romersk diktning som blir borte når vi kutter forbindelsen med antikken, men også mange hundreårs «norsk» litteratur.»

Les mer om Kjell Heggelunds virke som oversetter i Arnstein Bjørklys nye artikkel.