På slutten av 50-tallet startet Margrete Bratten sin oversetterkarriere, og hun holdt på frem til midten av 90-tallet. Hun kunne se tilbake på en produksjonsliste som rommet omkring 34 bøker – fra russisk, engelsk, svensk og dansk. Bratten oversatte også hørespill, teaterstykker og noveller.

Les mer om Bratten i Holsts artikkel i leksikonet.