«Jane Austen (1775–1817) sin forfattarskap ligg to hundreår tilbake i tid, og har vore omsett til andre språk sidan starten. Norsk var det sjette framandspråket ho kunne lesast på, og Norge var eit av berre sju land som gav ut omsettingar på 1800-talet. På 1900-talet og seinare har det derimot vore ein tsunami av omsettingar over heile verda, og bøkene har kome i minst sju hundre ulike framandspråklege versjonar. I Norge har sju ulike omsettarar gitt oss i alt ti norske versjonar av romanane.»

Slik innleder Marie Nedregotten Sørbø sin artikkel om Austen-oversettelser — les hele artikkelen i Norsk Oversetterleksikon.