Kongressen i 2020 er avlyst. Les mer HER

Norsk Oversetterforening (NO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) utlyser med dette støtte til medlemmer som ønsker å delta på FITs verdenskongress i Varadero, Cuba, som avholdes 3.-5. desember 2020. Informasjon om kongressen finnes på www.fit-ift.org under World Congress og på https://fitvaradero2020en.wordpress.com/.

Under finner du søknadsskjema med informasjon om kriterier for tildeling av støtte. Skjemaet benyttes av NO-medlemmer og av dobbelmedlemmer i NO og NFFO. Medlemmer kun i NFFO benytter søknadsskjema utlyst av NFFO.

Søknader innvilges etter følgende retningslinjer:
Det legges vekt på begrunnelse for søknaden, og søkere som skal holde innlegg på kongressen vil bli prioritert. Vi ber om at sammendraget som er sendt kongressen legges ved søknaden. Det følger rapportplikt med innvilget tilskudd.

Støtte kan gis til: dokumenterte utgifter til reise, opphold i kongressperioden, kongressavgift og -materiell.

Det vil  bli tildelt stipender på inntil kr 12 000 for NOs medlemmer og inntil kr 8 000 til medlemmer som også er medlem i NFFO. Det forutsettes at de som også er medlem i NFFO, søker støtte i begge foreninger.