4 % rapporterer om seksuell trakassering i bokbransjen

I en undersøkelse som offentliggjøres 20. januar 2021 oppgir 4 % at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng. En samlet bransje vil nå ha nulltoleranse for seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet.

På vegne av organisasjonene i litteraturfeltet har Ipsos gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i norsk bokbransje. Av nærmere 2000 respondenter – som utgjør et bredt spekter av forfattere, oversettere, ulike former for frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner, svarer 4 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste to årene. Koronapandemien har kraftig bremset forekomsten av seksuell trakassering. Les mer

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Øystein Orre Eskeland

Øystein Orre Eskeland var en mangfoldig journalist, kringkastingsmann, oversetter og forfatter. Som oversetter var han allsidig og språklig sikker og utførte skikkelig arbeid, men opererte i det skjulte under skiftende dekknavn (som «Rolf Hanssen», «R. Halle» og «Petter Jonas Schønning») og fikk dermed enda mindre ros og oppmerksomhet enn oversettere flest, skriver Tom Lotherington.

I denne artikkelen røper han en godt bevart hemmelighet, nemlig at det var Øystein Orre Eskeland som hjalp den kjente misjonæren Karl Ludvig Reichelt med å gi form og norsk språkdrakt til taoismens hovedverk Tao Te Ching (Daodejing) da det først ble presentert på norsk i 1948.

Foto: Studentene 1925