Om menneskealper og spireahække

Av Sara Koch, som oversetter fra norsk til dansk

Høsten 2012 utlyste NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet – en kåserikonkurranse for utenlandske oversettere av norsk litteratur. Oversettere fra hele verden ble invitert til å skrive kåserier med betraktninger fra sitt oversettervirke. Tematikken var fri, gjerne underlige eller irriterende ting og fenomener – enten i det norske språket eller ved den norske kulturen. Oversetterbloggen har fått tillatelse til å publisere både vinnerbidragene og de andre kåseriene. Følg med! Tidligere innlegg finner du HER, HER, HER, HER, HER, HER og HER.

Når man oversætter, oversætter man ikke kun ord og indhold, men også kulturer. I en beskrivelse af en bestemt aktivitet i et norsk landskab eller byrum, er det ikke kun aktiviteten der skal oversættes, men også landskabet eller byrummet det foregår i.
Når Rolf Jacobsen i digtet «Byens metafysikk» skriver:

Fra østens skyhøje menneskealper
fra vestens villafasader bak spirea

er en dansk læser helt fortabt i himmelretningerne. For en dansk læser ved ikke at når man tager til Vestkanten, bor der Frognerfruer som mener at a-endelser er så Vika-agtige. Eller at hudfarven og indkomstniveauet forandrer sig når man krydser elven og kommer til Østkanten – medmindre man kommer til Grünerlökka, som er blevet hipt i halvfemserne og nullerne.

I den danske hovedstad betyder øst nemlig gode indtægter og velopdragne børn, og vest betyder arbejderkvarter, eller gjorde det indtil i 90’erne da vest blev hipt og dyrt. Og man skal nordpå for at finde villafacader bag spireahække, men længere nordpå end Nørrebro, der er det nye Vesterbro. 

Men ude i naturen betyder skog: skov, svaberg: klippe, myr: mose og hei: hede, i hvert fald i ordbogen. Les mer

Oversatt aften: Magne Tørring og Reiko Abe Auestad om japansk litteratur i Norge nå

Tirsdag 27. august kl. 20.00 på Noahs Ark, Thorvald Meyersgate 23, ved Birkelunden.

I løpet av bokvåren vi nettopp har lagt bak oss, har norske forlag vist en sjeldent stor interesse for ny japansk litteratur, med flere utgivelser av forfattere som til nå har vært ukjente i Norge. På Oversatt aftens sesongåpning kommer oversetter Magne Tørring og professor Reiko Abe Auestad fra UiO – som begge har vært med på å starte foreningen Yonda! Yonda! Foreningen for japansk litteratur i Norge – for å snakke om to av disse bøkene: Mieko Kawakamis Pupper og egg og Tetsushi Suwas En hinsides mann. Samtalen vil i tillegg dreie seg om japansk litteratur og kultur, og om hvordan litteraturen bekrefter og bearbeider våre forestillinger om Japan, et land som er omgitt av en slags dobbelt eksotisme: Ikke bare ligger landet langt borte, både geografisk og kulturelt; det er også et land som skiller seg markant fra andre land i samme region, idet Japan tilsynelatende har annammet en «vestlig livsstil», som likevel leves ut på en helt annen måte enn hos oss.

Les mer

Afrikansk frankofon litteratur: om å oversette en kultur; del 1

Av Laura Álvarez

Blogginnlegget er delt i to; del 1/2.
På vei fra Barcelona til Oslo satt jeg på flyet med den spanske oversettelsen av romanen Les Soleils des indépendances av ivorianeren Ahmadou Kourouma (1927–2003) i hendene. Endelig fått tak i den. Og nå var jeg nysgjerrig på oversettelsen. Jeg hadde gjentatte ganger etterlyst den i Barcelonas største bokhandler og enkelte andre steder. Under studietiden, da jeg blant annet skulle analysere frankofone afrikanske forfattere (og deres, etter min mening, litterære perler), nevnte jeg blant flere andre bøker og andre afrikanske forfattere denne boken og forfatteren for en venn. Han ble interessert, og siden han bodde i Sverige, fikk han tak i den svenske utgaven, oversatt under tittelen Den siste Doumbouya. Han—som i sin tur ga meg tips om andre bøker og holdt øye med alt det som skjedde rundt afrikansk litteratur i svensk presse, bokmesser, osv.—ble imponert over romanens kvalitet og takket for tipset. Derimot var oversettelsen etter hans mening ikke like imponerende, og han klaget over hvor tungt språket lød. Senere skal jeg ifølge ham ha oversatt den aller første siden av boken fra fransk til spansk, hans og mitt morsmål, og sendt det til ham. Saken er at han ble mer og mer interessert i Kouroumas forfatterskap, og jeg begynte å lete etter spanske oversettelser. Les mer

Afrikansk frankofon litteratur: om å oversette en kultur, del 2

Av Laura Álvarez
 
Blogginnlegget er delt i to; 2/2

«Anmeldelser av oversatt litteratur publisert i aviser og tidsskrifter omfatter sjelden vurderinger av oversettelsens kvalitet bygget på kvalifisert analyse» (Malmqvist 2009: 45). Det er tilfellet medden norske oversettelsen av Kouroumas Les Soleils des indépendances. Uten å ha i sinne en slik analyse vil jeg se litt på de ulike oversettelsene, sammenligne dem og kommentere det jeg har funnet iøynefallende.

Ser man på det første kapitlet i alle de seks versjonene, altså originalen pluss de fem oversettelsene jeg har tatt for meg, finner man for eksempel at mens den engelske utgaven er konsis og økonomisk i ordforbruken i forhold til originalen, overgår derimot den svenske den sistnevnte markant i ordbruken. I den svenske finner man dessuten en del uttrykk, elementer og løsninger som jeg hadde sett på som mer tvilsomme.
Det som jeg spesielt la merke til, var at noen av oversettelsene hadde tatt med innholdsfortegnelse fra originalen mens andre hadde utelatt den. Tro mot originalen har den norske versjonen en innholdsfortegnelse (like ryddig som den spanske, bare så det er sagt); den svenske og den danske har ikke inkludert den; og den engelske versjonen inneholder riktignok en innholdsfortegnelse, men oversetteren har foretatt en annen nummerering av kapitlene enn originalen har. Les mer

FIT XXth World Congress

Call for Papers – deadline extended until 31 August 2013. Please submit your proposals for presentations, workshops and panel discussions for the FIT World Congress until 31 August 2013. Les mer

Oversetterpris til Per Qvale

I år er det andre gangen at Letterstedtska föreningens nordiske oversetterpris fra de nyhlénske midlene deles ut. Prisen er på 50.000 sek og skal deles ut hvert eller hvert annet år. Prisen utgjør belønning for oversettelse mellom de nordiske språkene av litterært eller essayistisk verk eller en oversetters gjerning som helhet. Prisen er blitt til gjennom en donasjon til Letterstedtska föreningen fra fhv. universitetslektor i tysk ved Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén og hans ektefelle Marthe, Hässelby. Les mer

Kulturutredningen 2014

Norsk Oversetterforening har levert høringssvar til kulturutredningen 2014. I høringssvaret fokuseres det på utredningens vurdering av a) bærekraftig kunstnerpolitikk og b)gjennomgang og forslag til tiltak/endringer på området for språk, litteratur og bibliotek Les mer