Oversatt Aften: Johanne Fronth-Nygren og Merete Røsvik Granlund om «Den første slemme mannen» av Miranda July

 

ARRANGEMENTET ER AVLYST

Onsdag 26. august 2015 kl. 19 på Last Train i Oslo.

Oversatt Aften åpner høstsesongen med en samtale om multikunstneren Miranda Julys roman Den første slemme mannen. Miranda July, som nok er mest kjent som filmskaperen bak Me and You and Everyone We Know, har som forfatter tidligere blant annet utgitt novellesamlingen Ingen hører til her mer enn du. I tillegg er hun performancekunstner.

Les mer

Temakveld på Litteraturhuset: Iranske forfattere i Norge

Norsk PENs Fengslede Forfatteres Komité har tatt initiativ til en serie arrangementer på Litteraturhuset i Oslo, med formål å presentere utenlandske forfattere som lever og arbeider i Norge, samt andre forfattere og ressurspersoner med særlig tilknytning til de ulike landene.

Første land ut er Iran. Blant de medvirkende er fribyforfatter Mahsa Nikan, Soudabeh Alishahi, Atta Jamali, Ardashir Esfandiari, Ismayl Ismaylzade, Elyas Poorgholam og Ann-Magrit Austenå.

Tirsdag 1. september i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo, 2. etasje

Norsk PENs Fengslede Forfatteres Komité består av medlemmer fra Norsk PEN, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

 

Call for Applications for the Artist-in-Residence-Programme 2016

In co-operation with KulturKontakt Austria, the Austrian Federal Chancellery makes available 50 residencies in Austria (Vienna and Salzburg) for the year 2016. The residency is designed to offer an opportunity to familiarise oneself with the Austrian art scene and cultural environment and to make contact with Austrian artists. Residents are expected to complete a project during their stay. During their stay, the artists in residence will be made familiar with the art scene and cultural environment. Activities on offer include visits at galleries, studios and museums, contacts to the literature and publishing sector, as well as access to Vienna’s or Salzburg’s music life. Whenever possible, the residents will receive free tickets for art and book fairs, performances at the Tanzquartier Wien, the international ImPuls Tanz dance festival and other events. Les mer

Privatkopieringsvederlagsstipend

Stipendet kan søkes av alle oversettere som har fått utgitt skjønnlitterær oversettelse som lydbok i det året vederlaget er utbetalt for. (Gjelder ikke utgivelser i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

Tildeling av stipend er ikke avhengig av foreningstilknytning.

Stipendet tildeles som diversestipender på inntil kr 25 000.

Søknadsfrist 4. august. Tildeling og utbetaling foretas av Norsk Oversetterforenings stipendkomité innen utgangen av august.

Søknadsskjema finner du HER

«Mellom» på kollegatreff

Norsk Oversetterforening ønsker velkommen til siste kollegatreff før sommeren i Rådhusgata 7, torsdag den 18. juni klokken 19.00.

Denne gangen har vi med oss Mellom, et nytt tidsskrift for og om oversatt litteratur, ved redaktørene Runa Kvalsund, Ida Hove Solberg og Marianne Lilleeng Walløe. Det blir en samtale om historien og filosofien bak tidsskriftet, et nærmere blikk på nummeret som foreligger, og planene for de neste. Mellom-redaksjonen tar gjerne imot spørsmål og innspill, og vi setter av god tid til det. Det er også mulig å kjøpe tidsskriftet på treffet. (Det koster 80 kroner.)

Det blir som vanlig enkel servering.

Velkommen!

Vertskap er Bård Kranstad, Hilde Lyng og Hege Mehren

Norsk litteraturfestival: Oversettertimen i Søndre park

Også i år arrangerer Norsk Oversetterforening Oversettertimen i Søndre park hver dag kl. 12.00.  Onsdag 27.5. Brit Sæthre om Mo Yan og Yan Lianke, Torsdag 28.5. Turid Farbregd om Katja Kettu , fredag 29.5. Inger Gjelsvik om Margaret Atwood, lørdag 30.5. Magne Tørring om og søndag 31.5. Bente Christensen om Jules Verne. Hele festivalprogrammet finnes HER

Les mer

Norsk Oversetterforening søker Foreningskonsulent

Vi vil utvide vår lille stab med en ny stilling, og søker en kreativ, skrivefør og ryddig medarbeider som kan ta hånd om varierte oppgaver.

Foreningskonsulenten vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av store og små prosjekter og seminarer, enten i team eller alene, bidra i foreningens kommunikasjonsarbeid, samt ta del i foreningens løpende arbeidsoppgaver, herunder noe saksbehandlings- og utredningsarbeid. Les mer

Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse

Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse.
Vi viser til departementets høringsbrev av 11. februar, ref. 15/424. Vi viser også til og stiller oss bak Kunstnernettverkets høringssvar av 10. april, samtidig ønsker vi imidlertid å trekke frem ytterligere noen momenter. Les mer

Stipendopphald Leveld Kunstnartun 1. januar–31. juli 2016

Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt saman med andre? Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis stipendopphald frå 1. januar til 31. august 2016. Opphald er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv. Det er eit vilkår at ein er medlemskap i ein fagorganisasjon, eller at ein kan legge fram tilsvarande fagleg dokumentasjon. Søknadsfrist 1 juni 2015.

Det er gratis bruk av verkstad og internett. Stipendiatane må sjølv ta med materiale, reiskap, instrument og laptop til eige bruk. Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.  Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.  Det er mulighet for yngre, nyutdannet kunstnarar å søkje om økonomisk stipend, E-CO – Energi stipendet Les mer