Om kontraktssituasjonen i sommer

Ny sats for normalhonorar er kommet! Den er på kr 205,12 per 1000 tegn og gjelder fra 1. juli.

Forhandlingene om diverse kontrakter er nå sluttført, men ikke alle avtalene er ferdig signert. Du finner kontraktene HER

Det er inngått ny, midlertidig avtale med Forleggerforeningen om lydbokutgivelse (stykksalg/nedlasting). Den viktigste endringen er at det øverste trappetrinnet er flyttet ned, slik at man får 25 % allerede ved 2000 solgte eksemplarer.

Midlertidig avtale om strømming av lydbøker i Lydbokforlagets tjeneste Fabel, er ennå ikke undertegnet av alle partene, men både formularet og meldingsskjema ligger HER, og det kommer ingen endringer. Ny avtale om strømming av lydbøker i Storytels tjeneste ligger HER, sammen med lenke til meldingsskjema. De to strømmeavtalene følger samme prinsipp, men det er noen mindre forskjeller.

Når det gjelder e-bøker, er partene kommet til enighet, og avtalen er undertegnet av NFF og NO, men ennå ikke av Forleggerforeningen. Vi anbefaler derfor medlemmene å vente med å skrive under e-bokkontrakter til forleggersiden har signert avtalen. Følg gjerne med på Forleggerforeningens nettsider. Her kommer det mye nytt. Målet har vært en tilnærmet totalopprydning, og det mener vi å ha fått til, selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle våre forslag.

For det første endres prinsippet for de to første honorarutbetalingene: For e-bøker skal oversetter ha 4,5 ganger normalsatsen ved inngåelse av kontrakt (= ca. 900 kroner) og 18 ganger normalsatsen når salget passerer 500. Når salget når 1000 eksemplarer, skal oversetter har 15 % av indeksregulert honorar. Det kan komme litt lettere enn før, for heretter vil også lesing av e-bøker i strømmetjeneste telle som et salg, og e-bokutlån i bibliotek vil telle som andel av et salg, og begge deler vil slik bidra til at antall solgte eksemplarer akkumuleres. Det er også kommet inn en klausul om at forlaget plikter å opplyse om salgstall når oversetter ber om det.

Vi håper å kunne legge signerte avtaler ut like over sommeren.

 

Savnet: Oversetter

Det skjer stadig vekk i omtaler av oversatte bøker at oversetterens navn utelates. Det skjer i aviser og i tidsskrifter, på forlagenes nettsider og i bokklubbenes medlemsblader.

Hvorfor skjer det? Det kan skyldes slurv og det kan skyldes uvitenhet. Noen ganger skyldes det kanskje at man tror at det ikke er så viktig.

Men det er viktig.  Når vi er opptatt av at oversetter skal nevnes, er det ikke av hensyn til oversetterens forfengelighet, men av hensyn til verket. Å fremstille et oversatt verk som om det var norsk, krenker verkets integritet og er en tilbakeholdelse av essensiell forbrukerinformasjon. Det er ikke likegyldig om en bok er skrevet på norsk eller oversatt fra et annet språk, og er den oversatt, er det ikke likegyldig hvordan det er gjort. Les mer

Norsk Oversetterleksikon er lansert

Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager. Leksikonet finner du HER

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris til Turid Farbregd

PRESSEMELDING

Foto til venstre: Øystein Nordås

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris gis for en oversetters samlede virke. Vi gratulerer Turid Farbregd som årets prismottaker!

Prisen ble delt ut under Litterær festaften på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, torsdag 1. juni. «Det er rett og slett briljant hvordan hun ikke bare gir godt lesbare gjengivelser av avanserte originaltekster, men også skriver frem et norsk som svært ofte klinger både megetsigende, treffsikkert, originalt og underliggjørende,» sier blant annet juryen om prismottakeren i sin begrunnelse. Les mer

Oversettere på Norsk Litteraturfestival

Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er Nordens største litteraturfestival, med et variert program for lesere i alle aldre. I år arrangeres festivalen fra 30. mai til 4. juni.

Norsk Oversetterforenings program Oversettertimen arrangeres i Søndre Park hver dag kl. 12.00. Under festivalen overrekkes også Det skjønnlitterære oversetterfonds pris, som gis til en oversetter for et samlet virke. Utdelingen finner sted under Litterær festaften torsdag kveld, og prismottaker intervjues i parken fredag.
Les mer

Stortinget vender tommel ned for omstridt lovforslag

NRK melder at Stortinget vender tommelen ned for arbeidsgiverregelen. Familie- og kulturkomiteen konkluderer med at det ikke er noe å tape på ikke å innføre en arbeids- og oppdragsgiverregel.

Stridens kjerne er paragraf 71, som nå altså strykes. Den sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.

Det heter også at der hvor «verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes» skal opphavsretten overføres til arbeidsgiveren. Paragrafen skapte harnisk i deler av artist-Norge. Les det hele her på NRK

Veien til buy-out er brolagt med gode intensjoner

Åndsverklovens § 71
Tirsdag 9. mai holdt Familie- og kulturkomiteen åpen høring om regjeringens forslag til ny åndsverklov. Der ble det sagt mye om den foreslåtte arbeidsgiverregelen i § 71. Hvorfor virker den så provoserende på opphaverne?

I proposisjonen heter det at:

 … hensikten har vært å modernisere og forenkle loven, slik at den blir et mer effektivt og anvendelig verktøy for alle dens brukere. […] Loven er et sentralt virkemiddel for regjeringens mål om at skapende og utøvende kunstnere i større grad skal kunne leve av sin virksomhet.

Videre står det at:

  … flere av de materielle endringene er begrunnet i hensynet til de opprinnelige rettighetshaverne (dvs. skapende og utøvende kunstnere) som ofte vil være den svakere part i kontraktsforhandlinger. Les mer

Kollegatreff: Finnegans Wake – Leif Høghaug om å oversette det uoversettelige

Norsk Oversetterforening inviterer til Kollegatreff mandag 15. mai kl. 19 i Rådhusgata 7.

Det er en stund siden forrige Kollegatreff nå, men til gjengjeld har vi denne gang funnet frem til et ganske enestående prosjekt, nemlig en igangsatt oversettelse av en roman som er universelt kjent som uoversettelig: James Joyces Finnegans Wake. Leif Høghaug mener imidlertid at boken er fullt mulig å oversette, noe han forklarer slik: Les mer

Oversatt, men ikke oversett: Kruttsterkt fra Tyrkia og flerspråklige originaler

Litteraturhuset i Bergen, tirsdag 25. april kl. 19.00–21.00

Den tyrkiske forfatteren Asli Erdoğan er blitt kalt den modigste forfatteren i verdensmetropolen Istanbul, en mester i å male fram bilder med ord. Hun er prisbelønt for sitt mot og sin poetiske kraft, og høsten 2016 ble hun gjenstand for en verdensvid solidaritetskampanje da hun havnet i fengsel for tekster som også var blitt oversatt til norsk. Hennes norske oversetter Gunvald Axner Ims forteller om hvordan det har vært å oversette bøker av Erdoğan, tekster som er blitt kalt både kruttsterke og lyriske, om å finne et språk som kan bære metaforene for de mest intense opplevelsene av kjærlighet, håp, eksil, tortur og lengsel. Les mer

Oversatt Aften: Tone Formo og Gabi Gleichmann om Philip Roths «Konspirasjonen mot Amerika»

Onsdag 26. april kl. 19, i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

«Frykt preger disse minnene, en konstant frykt. Nå er vel ingen barndom uten redsel, men jeg lurer likevel på om jeg ville vært mindre redd som barn hvis Lindbergh ikke hadde blitt president eller hvis jeg ikke hadde vært sønn av jøder.»

Slik åpner Philip Roths roman Konspirasjonen mot Amerika fra 2004, oversatt til norsk av Tone Formo i 2006.
Les mer