Snart klart for Tysk-norsk litteraturfestival

Fredag 26. til søndag 28. april fylles Litteraturhuset i Oslo fra kjeller til loft, fra morgen til kveld med litteratur fra Tyskland, Østerrike og Sveits. Da arrangeres nemlig Tysk-norsk litteraturfestival.

Flere av de mest toneangivende forfatterne i de tysktalende landene kommer for å delta på rundt 60 arrangementer sammen med et helt stjernegalleri av norske kolleger, som stiller opp for å ta dem vel imot. Les mer

Utlysning: Arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2019 er kr 22 300.

Søknadsfrist: 24. april 2019

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du HER

 

 

Ika Kaminka gjenvalgt som foreningsleder

Lørdag 16. mars samlet Oversetterforeningens medlemmer seg til aller første årsmøte i Kronprinsens gate 17. Så mange som 94 medlemmer hadde meldt seg på til møtet, der medlemskapskriterier var et av hovedpunktene på agendaen. Styret hadde lagt frem et forslag til en justering av kriteriene, som går ut på at oversettere som har oversatt fire bøker de siste fire årene, kan fremlegge ett verk av skjønnlitterær prosa for skjønnsvurdering av Faglig råd. Dette som et tillegg til de eksisterende kriteriene. Det kom også inn et benkeforslag fra salen, om at det bare skulle legges formelle kriterier til grunn for opptak. Etter en grundig og ivrig debatt ble styrets forslag vedtatt med et klart flertall. Se detaljer knyttet til kriteriene her.

Det ble også valgt inn gamle og nye medlemmer til ulike verv. Styret er uendret, Ika Kaminka ble gjenvalgt som foreningsleder, mens det ble valgt inn ny leder for Faglig råd, Agnete Øye. Eivind Lilleskjæret rykket opp til å bli nestleder. Bård Kranstad og Hege Mehren ble valgt inn som nye medlemmer av Rådet. For en fullstendig oversikt, klikk her.

Dagen ble avsluttet med middag i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler.

Hieronymusdiplom tildelt Kirsti Baggethun

Kirsti Baggethun er tildelt Norsk Oversetterforenings Hieronymusdiplom «for hennes oversettelser av norsk litteratur til spansk og varme nærvær i vår forening gjennom mange år».

Tildelingen fant sted under årsmøtemiddagen 16. mars.

Hieronymusdiplomet deles ut av foreningen som en utmerkelse for fortjenstfull innsats, enten gjennom stor produksjon, langt slit, glødende interesse for oversetterkollegiet eller annen høyverdig og likeverdig innsats.

Diplomiatet sa blant annet følgende i sin fremføring:

Hieronymusdiplom.illustrasjon

Dette medlemmet kommer jevnlig flyvende når foreningen kaller. Langveisfra! Vi skal i dag nemlig diplomiere et medlem som røkter Hieronymus’ hage utenfor det hjemlige ved å omplante nettopp hjemlige litterære blomster i europeisk jord. Edle blomster, må vi tilføye, og mange!

Og sjelden har vel en diplomiand vært mer selvskreven til å hedres med nettopp Hieronymus’ diplom.

Allerede i 1983 oversatte nemlig vårt medlem «Professor Hieronimus» av Amalie Skram til spansk!

SOLIDARITET MED KUNSTNERNE — FORSVAR DEN KUNSTNERISKE YTRINGSFRIHETEN

Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge. All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere, er dette alvorlig fordi det begrenser den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig. Les mer

Litteraturkveld om Virginie Despentes

4. april inviterer den fransk-norske kulturforeningen AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) til litteraturkveld viet den franske forfatteren Virginie Despentes. Blant annet skal Gøril Eldøen snakke om oversettelsen av Vernon Subutex-trilogien. Hun ble nylig tildelt Kritikerprisen for oversettelsen av første bind i serien. Les mer

Frakt oversatt: To franske

Frakt oversatt er en helt ny programserie om oversatt litteratur på Litteraturhus Lillehammer, og første arrangement går av stabelen tirsdag 2. april kl. 19. Denne første gangen kan du bli bedre kjent med to kritikerroste franske bøker som nylig er kommet på norsk.

Forfatterne Michel Houellebecq og Virginie Despentes skriver kvasse, underholdende romaner som tegner et kritisk og satirisk bilde av dagens Frankrike. Houellebecqs nyeste roman Serotonin er oversatt til norsk av Tom Lotherington, og Despentes’ bokserie Vernon Subutex I-III oversettes av Gøril Eldøen. Eldøen mottok nylig Kritikerprisen for beste oversettelse 2018 for sin oversettelse av Vernon Subutex I. Les mer

Oversatt verden: Romania

Denne våren starter Litteraturhuset Fredrikstad en ny arrangementsserie ved navn Oversatt verden, og programteksten for første arrangementet lyder som følger:
Ved hjelp av den oversatte litteraturen skal vi ta turen til land i verden vi er nysgjerrige på. Første stopp er Romania tirsdag 9. april kl. 19!

På vår første oversatte reise møter vi de to Fredrikstad-oversetterne Steinar Lone og Sindre Andersen, som begge oversetter fra rumensk til norsk og har kjent Romania i mange år. Les mer