Gratulerer med dagen!

I dag feirer oversettere i hele verden sin  helgen Eusebius Hieronymus Sophronius (347420), kjent som den hellige Hieronymus. Han er  opphavsmannen til Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen fra gresk og hebraisk. Med visse endringer er oversettelsen hans fremdeles i bruk som offisielle bibelteksten i bruk i den katolske kirke, og Hieronymus har fått tittelen kirkelærer. Han regnes som helgen for oversettere og bibliotekarer. Hans minnedag er 30. september.

CEATL, den europeiske sammenslutningen av litterære oversetterorganisasjoner, har kåret årets vinner av Spot the Translator. Vinneren er Alessandra Maldina og Cristina Savelli, med Anna Ruscon: Words Travel Words.

Den internasjonale oversetterfederasjonen FIT, har valgt følgende motto for 2015: Language Rights: Essential to All Human Rights.

 

Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2014 tildelt Eivind Lilleskjæret

Årets Bastian i kategorien barne- og ungdomslitteratur er tildelt til Eivind Lilleskjæret for oversettelsen av Tschick – adjø, Berlin! av den tyske forfatteren Wolfgang Herrndorf, utgitt på Bastion forlag.

Juryen sier:

Denne teksten er spekket med humor. Språket i den norske utgaven er lettlest og lekent, det vrimler det av norske idiomer og oppfinnsomme vendinger, og oversetteren har valgt et språklig stilnivå som kler boka. Det er en slags roadmovie av en bok, dette – en fortelling om to 14 år gamle gutter, to utpregede særlinger som i utgangspunktet bare har dét til felles at de er særlinger – som en sommerferie begir seg ut på en halsbrekkende ferd fra Berlin og gjennom Tyskland i en tjuvkobla Lada. Men først og fremst er det en oppvekstskildring, en bok om å finne sin plass i verden. Den handler om ensomhet, utferdstrang, vennskap og kjærlighet. Wolfgang Herrndorfs roman benytter seg til dels av Ossi-dialekt, noe som utvilsomt har krevd litt ekstra av oversetteren. Også her treffer Lilleskjæret blink med sin hovedstadspregede norske språkdrakt. Les mer

Bastianprisen 2014 tildelt Eve-Marie Lund

Årets Bastianpris er tildelt til Eve-Marie Lund for oversettelsen fra afrikaans av Marlene van Niekerks roman Agaat, utgitt på Forlaget Press.

Juryen sier:

Romanen årets vinner får prisen for, handler om makt og avmakt. Den kan leses både som en psykologisk fortelling om et komplisert gjensidig avhengighetsforhold, og som en politisk og historisk allegori om en nasjon og en epoke preget av enorme spenninger og skiftninger. Til tross for at det er en sammensatt og komplisert tekst, oppleves den ikke som tung å lese, men tvert imot som medrivende og sprelsk, og når oversetteren klarer å formidle dette, må det i seg selv sies å være en bragd. Språket i romanen er rikt og variert, og i lange partier finner man betydelige avvik fra det normerte skriftspråket. Vanlige regler for rettskrivning og grammatikk brytes på en rekke ulike måter, og fortellerstemmevariantene veksler dessuten fra det detaljert malende og nitid skildrende til det springende og assosierende; fra det fortettede og knapphugne til det ordgytende og blomstrende. Dette språklige mangfoldet må det ha vært uhyre krevende å forholde seg til, og oversetteren har gjennom sin grundighet, følsomhet og kreativitet klart å gjenskape det på ypperlig vis. Les mer

Maud og Aud. Ein roman om trafikk

Av oversetter Éva Dobos

Dette er en historie om en serie sammentreff, alle knyttet til en norsk samtidsroman. Den startet med en hjertevarmende henvendelse.

Prolog
Sommeren 2012 fikk jeg en mail fra en kjent ungarsk kulturperson og kritiker, Kati B. Først, på ekte sentraleuropeisk vis skriver hun noen pene setninger om mine Fosse-oversettelser hun har lest, så beretter hun kort om at hun har mistet jobben som kritiker, men det var greit, skriver hun, fordi nå er hun blitt redaktør i et velrenommert forlag. Og dette er – tross alt – en desidert mer fargerik tilværelse enn livet som grå kritiker. Nå kan hun boltre seg i litteratur, uhildet, som et barn, uten hensyn til sarte forfattersjeler, uten å ta stilling, uten å måtte mene noe som helst om andres bøker.

Les mer

Stipendutlysning – stipendrunden 2015

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler, i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen (Faglig råd) avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Forhold som tas i betraktning er blant annet produksjonsomfang, vanskelighetsgrad, aktivitet, søknadsbegrunnelse og tildeling av alle typer stipender de siste fem årene. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen. Les mer

Oversettertimen på Oslo bokfestival

Oversetterne Kristina Solum og Nina Zandjani samtaler om to oppvekstskildringer fra Mexico og Iran.

Sted: Bokvennen i Universitetsgata 14 Tid: Lørdag 13. september kl. 17.00
Arrangementet er i samarbeid med Norsk Oversetterforening

Kristina Solum om Kroppen hvor jeg ble født av forfatteren Guadalupe Nettel som hun har oversatt fra spansk sammen med Øyunn Rishøi Hedemann.
Kroppen hvor jeg ble født  skildrer fortelleren, henvendt til en kvinnelig­ psykoanalytiker, omveltningene hos et barn som stadig forflyttes fra en kulturell kontekst til en annen: Det handler om å vokse opp i ­Mexico by med foreldre som omfavner 1970-­tallets progressive idealer, om å være ungdom i en forstad i Sør-Frankrike, om å besøke mennesker som står en nær i meksikanske fengsler. Det er også en skildring av en tid preget av eksil og migrasjon, både i Latin-Amerika og i Europa. Forfatterens tolkning av egen og andres søken etter egenaksept er fortalt i et presist språk, med like mye varme som humor. Les mer

Oversettertimen på Oslo Bokfestival

Oversetter Hedda Vormeland og historiker Synne Corell samtaler om Krig og terpentin av Peter Hertmans

Sted: Last Train Tid: Fredag 12. september fra 16.30 til 17.00
Arrangementet er i samarbeid med Norsk Oversetterforening

Hedda Vormeland
er oversetter og har oversatt en rekke titler fra nederlandsk og engelsk til norsk. Synne Corell er historiker og er for tiden faglig leder for prosjektet Norgeshistorie på nett.

 Vormeland og Corell samtaler om Krig og terpentin, en dokumentarroman om første verdenskrig.

Les mer

Høringsuttalelse – Gjennomgang av Norsk kulturråd

Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 28. august 2014 

Vi viser til departementets høringsbrev av 2. juni 2014, samt e-post av 30. juni som utsatte høringsfristen til 1. september og takker for muligheten til å uttale oss.

Oppnevning og sammensetning av råd og fagutvalg
Norsk Oversetterforening støtter utredningsgruppens forslag om å videreføre dagens struktur med et sentralt råd samt fagutvalg nedsatt av rådet. Vi mener at forslagene om større fleksibilitet i forvaltningen av Norsk kulturfond og ønsket om et mer strategisk kulturråd, er gode, men frykter samtidig at dette kan få noen uheldige konsekvenser. Blant annet vil et slikt råd få atskilling større definisjonsmakt enn hva tilfellet er i dag, noe som vel må være i strid med det uttalte ønsket om maktspredning. Vi vil også få understreke betydningen av å utnevne personer med solid kunstfaglig kompetanse til rådet, om det skal ha den nødvendige legitimitet i fagmiljøet. Vi anbefaler derfor å opprettholde rådets størrelse på 10 personer. Les mer

Bastianprisen 2014 — Kortliste

Til Bastianprisen 2014 ble det påmeldt 55 oversettelser, og Bastiankomiteen presenterer i år fire finalister:

Eve-Marie Lund for oversettelsen fra afrikaans av Marlene van Niekerks Agaat (Forlaget Press)

Lars Moa for oversettelsen fra færøysk av Martin Joensens Fiskarmenn (Det Norske Samlaget)

Magne Tørring for oversettelsen fra japansk av Tetsushi Suwas En hinsides mann (Pax Forlag)

Oskar Vistdal for oversettelsen fra islandsk av Gyrðir Elíassons Ved Sandelva (Bokvennen Forlag)

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.  Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Prisen består av en statuett med plakett (en fole lagd av kunstneren Ørnulf Bast) og kr 50 000.

Bastianprisen ble første gang utdelt i 1951.  I 1984 ble Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur opprettet. Fra og med 2006 presenteres en kortliste/finaleliste til Bastianprisen. Det er ingen kortliste/finaleliste til Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur. Prisoverrekkelsene finner sted torsdag 25. september under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus

Les mer