Leders spalte

Kjære medlem!

Årsmøtet er over. Det var rekordstort oppmøte, en tredjedel
av foreningens medlemmer var til stede, og det er en
deltakelse andre foreninger kan se langt etter. Takk for at
dere ga meg fornyet tillit, og ikke minst, takk for at dere
var der! Det er en ære og en glede å få lede en så engasjert
forening.

Vi går spennende tider i møte. Den viktigste årsmøtebeslutningen, i alle fall når det gjelder foreningens indre liv, var vedtaket om ikke å ansette generalsekretær. Kombinert med at årsmøtet godkjente budsjettet hvor det var tatt høyde for å utvide staben med én stilling, gir det oss et godt handlingsrom til å videreutvikle foreningens administrasjon. Vi er allerede i gang med å formulere en stillingsutlysning som forhåpentlig kommer på trykk i mai.

Er bokhandelen bøkenes fiende? Dette spørsmålet stilte Morten Strøksnes i sin påskekommentar “Død snø” i BT. Han kritiserer kjedenes makt og hvordan salgsleddet bidrar til ensretting av lesningen. Cecilie Naper, førsteamanuensis ved HiOA, som har forsket på nordmenns lesevaner, observerer det samme, men da med utgangspunkt i hva som lånes på biblioteket: I 2007 var halvparten av de 40 mest utlånte
bøkene kvalitetslitteratur (f.eks. klassikere og prisvinnere), i 2015 har “kriminallitteratur
og internasjonal bestselgerlitteratur langt på vei fordrevet bredden i det norske
lesemønsteret,” sier hun, og understreker: “Vi får de bøkene litteraturpolitikken
legger opp til.” Mye av ansvaret for ensrettingen må nok bransjen selv ta. Debatten
har fortsatt i en rekke kanaler, blant annet på boknettstedet bok365.no, og de forlagseide
bokhandelkjedene pekes ut som mangfoldets hovedfiende. I nyeste nummer av
Prosa tar redaktør i Spartacus, Eivind Løvdal Refsnes, for seg de såkalte “bokrådene”,
hvor forlagene får noen få minutter til å presentere årets bøker, og hvilken makt disse
rådene har fått over bokutvalget. Hvis alle leser de samme få bøkene, er det et problem
for markedet, for alle oss som jobber med bøker, og ikke minst for leserne. Men
først og fremst er det, som Naper påpeker, et demokratisk problem.

I skrivende stund er jeg gjest på den svenske Översättarsektionens fagpolitiske
konferanse i Norrköping. Det er alltid en vekker å bli påmint hvor ulike forholdene er
i våre naboland. I Finland har de ingen avtale, intet normal- eller minimumshonorar,
ingenting. De har mektige forleggere som i noen grad gjør som de vil. I fjor åpnet
Journalistforbundet, en sterk fagorganisasjon med store ressurser, for at oversettere
kunne være medlem der, rundt 30 oversettere har nå meldt seg inn, og advokatene har
gitt seg i kast med kontraktene. I Sverige har de standardavtale og minimumshonorar,
men avtalen er bare en anbefaling, og minimumshonoraret er svært lavt. I Spania
besluttet nylig det globale gigantforlaget Penguin Random House ensidig å sette ned
oversetterhonorarene, uten å åpne for forhandlinger. Hvorfor har vi i Norge det så
pass bra, spør våre kolleger? Jo, svarer jeg, med overbevisning og glede, fordi vi står
sammen. Blant annet. Fordi man i sin tid bestemte at bibliotekvederlaget skulle fordeles
kollektivt, og fordi alle skribentforeningene har en solidarisk fordelingspolitikk.
Fordi vi ser verdien av samholdet. Fordi 33 % av medlemmene tropper opp på et helt
alminnelig årsmøte. Blant annet.

Vi får en del spørsmål om e-bøkene. Mange lurer på hvordan de skal vite hvor mye e-boka har solgt. E-boksalget er ikke stort, men det økte med 30 % i fjor, så det er nok en del som nå har kommet over det nederste trappetrinnet i avtalen. Mange av forlagene innrømmer å ha noe sviktende rutiner på oppfølgingen, så om du tror at bøkene dine kan ha solgt over 500 eks., ta kontakt med forlaget og spør.

Den siste tiden har det vært en del tilfeller der ymse medier har glemt å kreditere oversetter i anmeldelse eller ved opplesning. Vi forsøker å følge med og sende en liten refs, men det er ikke alt vi får med oss. Legger du merke til en slik sak, send gjerne beskjed til post@translators.no. Og tar du deg bryet med å skrive direkte til den det gjelder, så tusen takk for det, og send for all del også en kopi til foreningen.

Det har kommet forslag om at foreningen burde markedsføre medlemmene bedre. Det er noe vi diskuterer. Men det ligger allerede en markedsføringsmulighet på “Din side” på hjemmesiden. Vi vet at forlagene bruker den når de leter etter oversetter. Noen av dere er flinke til å utnytte denne muligheten til å presentere seg litt mer utførlig (se f.eks. Bente Klinge). Det kan sikkert flere av oss gjøre. Benytt samme brukernavn (ID) og passord du har fått tilsendt tidligere. Har du forlagt opplysningene, tar du kontakt med berit.aas@translators.no.

Og når du har tid: Nyt hver millimeter av våren!

Ika Kaminka
foreningsleder

Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse

Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse.
Vi viser til departementets høringsbrev av 11. februar, ref. 15/424. Vi viser også til og stiller oss bak Kunstnernettverkets høringssvar av 10. april, samtidig ønsker vi imidlertid å trekke frem ytterligere noen momenter. Les mer

Norsk Oversetterforening søker Foreningskonsulent

Vi vil utvide vår lille stab med en ny stilling, og søker en kreativ, skrivefør og ryddig medarbeider som kan ta hånd om varierte oppgaver.

Foreningskonsulenten vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av store og små prosjekter og seminarer, enten i team eller alene, bidra i foreningens kommunikasjonsarbeid, samt ta del i foreningens løpende arbeidsoppgaver, herunder noe saksbehandlings- og utredningsarbeid.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Den som tilsettes, må være serviceinnstilt og ansvarsbevisst, ha evne til å jobbe selvstendig og gjerne med flere oppgaver samtidig, og også like å jobbe i team. Man må være innstilt på perioder med stort arbeidspress og på en viss rotasjon av arbeidsoppgaver. Høyere utdanning, god digital kunnskap, gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og gode kommunikasjonsevner er et krav.  Erfaring fra administrativt arbeid og kjennskap til ett eller flere fremmedspråk er et pluss.

Vi kan tilby en morsom jobb i en raus og interessant forening med mange arrangementer og formidlingsprosjekter. Du vil få en inspirerende arbeidsplass i et travelt og trivelig fellesskap av skribentorganisasjoner i Forfatternes Hus i Rådhusgata 7. God ferieordning.

Søknadsfrist 22. mai. Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest eller etter avtale. Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Hilde Sveinsson 957 20 958. Søknad med CV sendes til post@translators.no.

 

Stipendopphald Leveld Kunstnartun 1. januar–31. juli 2016

Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt saman med andre? Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis stipendopphald frå 1. januar til 31. august 2016. Opphald er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv. Det er eit vilkår at ein er medlemskap i ein fagorganisasjon, eller at ein kan legge fram tilsvarande fagleg dokumentasjon. Søknadsfrist 1 juni 2015.

Det er gratis bruk av verkstad og internett. Stipendiatane må sjølv ta med materiale, reiskap, instrument og laptop til eige bruk. Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.  Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.  Det er mulighet for yngre, nyutdannet kunstnarar å søkje om økonomisk stipend, E-CO – Energi stipendet Les mer

Språket i bøkene våre

Gå ikke glipp av Riksmålsforbundets seminar om forlagsspråket:

  • Hvordan er forlagsspråket, hvilken språkpolitikk har forlagene for bøkene de utgir?
  • Hvordan opplever forfattere og oversettere møtet med forlaget når det gjelder språk?
  • Hva synes norskprofessoren og jurylederen for Riksmålsforbundets litteraturprisjury Finn-Erik Vinje om forlagenes språkpolitikk og språket i bøkene som utkommer?

(Se direkteoverføringen av seminaret her onsdag 29.4. kl. 10.00)
(klikk på lenken)
30.4.: Du kan fortsatt klikke på lenken for å få med deg seminaret. En redigert versjon er tilgjengelig inntil videre.

  Les mer

Mellom — nytt tidsskrift for omsett litteratur

Mellom er eit nytt tidsskrift for omsetting og omsett litteratur. Med Mellom fyller vi eit tomrom, då det per i dag ikkje finst tidsskrift som har omsett litteratur i sentrum. Mellom er eit rom for litteratur- og omsettingsinteresserte, mellom språk, mellom skrivarar, mellom tekstar.
Les mer

Oversatt Aften: Audhild Solberg og Kristina Quintano om L.M. Montgomerys «Anne fra Bjørkely»

Onsdag 29. april 2015 kl. 19.00 på Last Train i Oslo

Lucy Maud Montgomerys klassiker om 11-årige Anne fra Bjørkely ble første gang utgitt i Canada i 1908. Denne første boken i serien om Anne er solgt i over 50 millioner eksemplarer og oversatt til mer enn 20 språk. Også her til lands har mange lesere trykket historien om den foreldreløse unge jenta til sitt bryst. Det som imidlertid få er klar over, er at ingen av de tidligere norske oversettelsene har vært komplette. Opptil 50 prosent av originalteksten har manglet, og med det store deler av det drømmende og frodige språket som gir Anne identitet. Nå foreligger første bind i en komplett nyoversettelse av serien til norsk – oversatt tett opp til originalen fra 1908. Forfatter Audhild Solberg samtaler med Kristina Quintano, som har gitt verket ny norsk språkdrakt på Bokvennen/Transit forlag. Begge har et nært forhold til den romantiske og snakkesalige jenta fra Prince Edward Island.

Les mer

Arbeidsopphold i Danmark

Gør som Piet Hein – lad dig inspirere af omgivelserne på Dutrupgaard

Dutrupgaard tilbyder helt særlige, trygge rammer for fordybelse, ro og inspiration, som eksempelvis Piet Hein har nydt godt af. Kunstnere kan tage ophold på Dutrupgaard for at færdiggøre et arbejde, lave research eller for at give sig i kast med et nyt projekt. Den gennemrenoverede, trelængede ejendom fra 1870 er et sandt fristed, hvor den hjemlige atmosfære og de fredfyldte omgivelser i Nordsjælland inspirerer til skabende og kreative processer. Her finder du et uformelt og motiverende rum, hvor en mangfoldighed af kunstnere fra hele Norden mødes.

Les mer