Maud og Aud. Ein roman om trafikk

Av oversetter Éva Dobos

Dette er en historie om en serie sammentreff, alle knyttet til en norsk samtidsroman. Den startet med en hjertevarmende henvendelse.

Prolog
Sommeren 2012 fikk jeg en mail fra en kjent ungarsk kulturperson og kritiker, Kati B. Først, på ekte sentraleuropeisk vis skriver hun noen pene setninger om mine Fosse-oversettelser hun har lest, så beretter hun kort om at hun har mistet jobben som kritiker, men det var greit, skriver hun, fordi nå er hun blitt redaktør i et velrenommert forlag. Og dette er – tross alt – en desidert mer fargerik tilværelse enn livet som grå kritiker. Nå kan hun boltre seg i litteratur, uhildet, som et barn, uten hensyn til sarte forfattersjeler, uten å ta stilling, uten å måtte mene noe som helst om andres bøker.

Les mer

Stipendutlysning – stipendrunden 2015

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler, i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen (Faglig råd) avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Forhold som tas i betraktning er blant annet produksjonsomfang, vanskelighetsgrad, aktivitet, søknadsbegrunnelse og tildeling av alle typer stipender de siste fem årene. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen. Les mer

Oversettertimen på Oslo bokfestival

Oversetterne Kristina Solum og Nina Zandjani samtaler om to oppvekstskildringer fra Mexico og Iran.

Sted: Bokvennen i Universitetsgata 14 Tid: Lørdag 13. september kl. 17.00
Arrangementet er i samarbeid med Norsk Oversetterforening

Kristina Solum om Kroppen hvor jeg ble født av forfatteren Guadalupe Nettel som hun har oversatt fra spansk sammen med Øyunn Rishøi Hedemann.
Kroppen hvor jeg ble født  skildrer fortelleren, henvendt til en kvinnelig­ psykoanalytiker, omveltningene hos et barn som stadig forflyttes fra en kulturell kontekst til en annen: Det handler om å vokse opp i ­Mexico by med foreldre som omfavner 1970-­tallets progressive idealer, om å være ungdom i en forstad i Sør-Frankrike, om å besøke mennesker som står en nær i meksikanske fengsler. Det er også en skildring av en tid preget av eksil og migrasjon, både i Latin-Amerika og i Europa. Forfatterens tolkning av egen og andres søken etter egenaksept er fortalt i et presist språk, med like mye varme som humor.

Guadalupe Nettel  (født 1973 i ­Mexico by) er en av de sterkeste stemmene i den nye bølgen av latin­amerikanske forfattere. Hun har mottatt flere priser for sine arbeider, og har gjort seg bemerket både i den fransktalende og den spansktalende verden.

Nina Zandjani om Gatenes hemmelighet av forfatteren Fariba Vafi, oversatt fra persisk. Den prisbelønte forfatteren (født 1962 i Tabriz) er en av de sterkeste stemmene i den iranske samtidslitteraturen. Hun er spesielt kjent for sine dyptloddende portretter av kvinners erfaringer av  makt og maktesløshet i et patriarkalsk samfunn, så vel som sine følsomme beskrivelser av det private og intime.

Fariba Vafi  er en av de mest anerkjente og bestselgende forfatterne i Iran i dag. Hun har publisert en rekke romaner og novellesamlinger. Gatenes hemmelig­het  er hennes fjerde roman og den ­første oversatt til norsk.

Program for Oslo bokfestival finner du HER

 

Solum og Zandjani

 

Oversettertimen på Oslo Bokfestival

Oversetter Hedda Vormeland og historiker Synne Corell samtaler om Krig og terpentin av Peter Hertmans

Sted: Last Train Tid: Fredag 12. september fra 16.30 til 17.00
Arrangementet er i samarbeid med Norsk Oversetterforening

Hedda Vormeland
er oversetter og har oversatt en rekke titler fra nederlandsk og engelsk til norsk. Synne Corell er historiker og er for tiden faglig leder for prosjektet Norgeshistorie på nett.

 Vormeland og Corell samtaler om Krig og terpentin, en dokumentarroman om første verdenskrig. Den belgiske forfatteren Stefan Hertmans har ved hjelp av bestefarens etterlatte notater frembrakt en særegen førstehåndsberetning fra en frontsoldat i Den store krigen. Romanen bygger opp en ramme rundt det biografiske stoffet som setter den individuelle erfaringen i en større sammenheng. Personlige opplevelser og storpolitiske hendelser møtes på en usedvanlig sterk måte.
 Hertmans er en av Belgias mest kjente forfattere, og Krig og terpentin har høstet glimrende kritikker i Nederland og Belgia.

Program for Oslo bokfestival finner du HER

Synne Corell
Synne Corell
Hedda Vormeland
Hedda Vormeland

Høringsuttalelse – Gjennomgang av Norsk kulturråd

Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 28. august 2014 

Vi viser til departementets høringsbrev av 2. juni 2014, samt e-post av 30. juni som utsatte høringsfristen til 1. september og takker for muligheten til å uttale oss.

Oppnevning og sammensetning av råd og fagutvalg
Norsk Oversetterforening støtter utredningsgruppens forslag om å videreføre dagens struktur med et sentralt råd samt fagutvalg nedsatt av rådet. Vi mener at forslagene om større fleksibilitet i forvaltningen av Norsk kulturfond og ønsket om et mer strategisk kulturråd, er gode, men frykter samtidig at dette kan få noen uheldige konsekvenser. Blant annet vil et slikt råd få atskilling større definisjonsmakt enn hva tilfellet er i dag, noe som vel må være i strid med det uttalte ønsket om maktspredning. Vi vil også få understreke betydningen av å utnevne personer med solid kunstfaglig kompetanse til rådet, om det skal ha den nødvendige legitimitet i fagmiljøet. Vi anbefaler derfor å opprettholde rådets størrelse på 10 personer. Les mer

Bastianprisen 2014 — Kortliste

Til Bastianprisen 2014 ble det påmeldt 55 oversettelser, og Bastiankomiteen presenterer i år fire finalister:

Eve-Marie Lund for oversettelsen fra afrikaans av Marlene van Niekerks Agaat (Forlaget Press)

Lars Moa for oversettelsen fra færøysk av Martin Joensens Fiskarmenn (Det Norske Samlaget)

Magne Tørring for oversettelsen fra japansk av Tetsushi Suwas En hinsides mann (Pax Forlag)

Oskar Vistdal for oversettelsen fra islandsk av Gyrðir Elíassons Ved Sandelva (Bokvennen Forlag)

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.  Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Prisen består av en statuett med plakett (en fole lagd av kunstneren Ørnulf Bast) og kr 50 000.

Bastianprisen ble første gang utdelt i 1951.  I 1984 ble Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur opprettet. Fra og med 2006 presenteres en kortliste/finaleliste til Bastianprisen. Det er ingen kortliste/finaleliste til Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur. Prisoverrekkelsene finner sted torsdag 25. september under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus

Les mer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien 2O14

Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 15.8.2014

Vi viser til departementets brev av 16. mai 2014, ref. 14/2284, samt møte i departementet 25. juni og takker for muligheten til å komme med innspill. Vi viser også til Kunstnernettverkets og de andre skribentorganisasjonenes innspill.  Vi opplever at de fleste punktene i mandatet vanskelig lar seg besvare med utgangspunkt i oversetterøkonomien, og har derfor valgt en noe annen innfallsvinkel.

Hovedpunkter

Målet med kunst- og kunstnerpolitikken må være å legge til rette for størst mulig bredde og mangfold, og høyest mulig kvalitet på den kunsten som skapes, samt sørge for  best mulig økonomiske og juridiske rammer for skaperne og utøverne av kunsten.

Den viktigste forutsetningen for en sunn oversetterøkonomi, er et fungerende bokmarked og et lesende folk, noe som igjen forutsetter kulturpolitisk forståelse for at litteraturen i et lite språksamfunn som det norske ikke kan overleve uten en viss offentlig støtte, og næringspolitisk forståelse for at maktbalansen mellom den enkelte opphavsmann og utgiver-/produsentleddet er så skjev at konkurranseloven kan synes å falle på sin egen urimelighet.

En god oversetterøkonomi forutsetter forutsigbare og rettferdige rammevilkår hvor

  • systemet med kollektive bransjeavtaler og normalavtaler opprettholdes, evt. videreutvikles
  • alle publiseringsformater sidestilles mht. merverdiavgift
  • rettighetshavernes forhandlingsrett ivaretas og det opphavsrettslige vern styrkes
  • vederlagsordningene videreutvikles for å tilpasses en digital og globalisert tidsalder
  • statlige støtteordninger som stimulerer til nyskaping og formidling av kunst, så som innkjøpsordninger og statlige stipender, opprettholdes eller styrkes
  • trygde- og skattesystemet utvikles slik at fdet bedre sikrer kunstnere rettigheter på linje med andre borgere

Les mer

Mitt liv som dust

Av oversetter Kirsti Vogt

For halvannet år siden fikk jeg en ny BFF. OMG!! :) !! Hun tror hun er SÅ dust, men i virkeligheten er hun søt og morsom og utrolig kul å henge med. :) !!

Jeg er nemlig så heldig å få oversette Dustedagboka. Det er dagboka til 14 år gamle Nikki, som altså er min nye BFF. Du vet ikke hva det er, nei? Det gjorde omtrent ikke jeg heller før Nikki vandret inn i mitt liv da Kagge Forlag trengte en ny oversetter til denne serien. Men BFF står for Best Friends Forever. Nikki har to BFF-er, Chloe og Zoey. (Og meg, da. Men det vet hun ikke. Jeg tror hun ville synes det var dødsflaut. OMG!! :( !!)

Les mer

Oversatt aften: Vigdis Hjorth og Merete Alfsen samtaler om Muriel Sparks «Frøken Jean Brodies beste alder»

Tid: Tirsdag 26. august klokka 18.00
Sted: Eldorado bokhandel, Oslo

Muriel Sparks moderne klassiker Frøken Jean Brodies beste alder er i høst endelig ute på norsk, i Merete Alfsens oversettelse. Boka ble gitt ut i Storbritannia i 1961 og er regnet som en av Sparks beste. Vi møter i denne fortellingen frøken Brodie, «læreren man aldri glemmer», og hennes elever på en pikeskole i Edinburgh på 1930-tallet. Frøken Brodie er en høyst utradisjonell lærer, med sterke idealer, og hun underviser sine piker som om de er noe helt spesielt – crème de la crème – høyt hevet over de andre elevene. «Gi meg en pike i mottakelig alder, og hun er min for alltid,» lyder frøken Brodies ord. Men en dag forråder en av jentene Brodie.

Les mer