Oversatt Aften: Kirsti Vogt og Anne Merethe K. Prinos om Emily St. John Mandels «Fordi overlevelse ikke er nok»

Onsdag 15. juni 2016 kl. 19.00 i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

I den prisbelønte endetidsromanen Fordi overlevelse ikke er nok har et influensavirus rammet verden, og vi følger truppen Den omreisende symfoni, som reiser til små bosetninger med overlevende og spiller Shakespeare. På kryss og tvers av tid og sted skildrer romanen livet før og etter pandemien. Kritiker Anne Merethe K. Prinos omtalte romanen som en «befriende annerledes katastroferoman» i sin anmeldelse av den i Aftenposten 9. april 2016. 15. juni møtes hun og oversetter Kirsti Vogt til en samtale om boka og oversettelsen: Hvordan skiller denne romanen seg fra andre postapokalypser? Og hvordan arbeidet oversetteren med språket for å få fram Mandels rene og klare prosa også på norsk? Les mer

Afghanistan-kveld på Litteraturhuset i Oslo

Torsdag 12. mai inviterer Fengslede Forfatteres Komité til Afghanistan-kveld på Litteraturhuset i Oslo. Denne kvelden kan du bli kjent med afghanske forfattere i Norge, med en animatør fra Kabul som nylig har bosatt seg i Norge, og du kan få se dokumentarkortfilm fra Afghanistan. Målet med arrangementet er å gi et innblikk i et Afghanistan vi sjelden ser eller hører om. Les mer

NORSK OVERSETTERLEKSIKON SØKER REDAKSJONSSEKRETÆR

Norsk Oversetterleksikon skal være et nettbasert oppslagsverk som søker å kartlegge en hvit flekk på det norske litteraturhistoriske kartet, oversetterne, gjennom artikler som vil spenne fra biografiske oppslagsartikler til forskningsbaserte temaartikler. Leksikonet er under oppbygging.

Les mer

UTTALELSE FRA NORSK OVERSETTERFORENINGS ÅRSMØTE 9. APRIL 2016

Norsk Oversetterforening (NO) ber regjeringen sørge for at bokavtalen videreføres. De som skriver bøkene – forfattere og oversettere – er ikke formell part i avtalen, men den har avgjørende betydning for bredden i utgivelsene og for litteraturens mulighet til å nå ut til leserne, og dermed våre arbeidsvilkår og økonomi. Gjeldende avtale er en minimumsavtale. NO ber regjeringen beholde unntaket fra konkurranseloven og stille større krav til bokhandlere og forleggere om å synliggjøre og formidle hele den litterære bredden.

Vi oppfordrer kulturministeren til på denne måten å bidra til å sikre bredden også i den oversatte litteraturen.

Ti år siden Oversetteraksjonen 2006

2. mai for ti år siden var det aktivitet utenom det vanlige på Sehesteds plass. Blant paraplyer og nysgjerrige tilskuere satt fire oversettere bak et provisorisk arbeidsbord og skrev brev til forlagene på hver deres gammeldagse skrivemaskin så det klapret. Ved siden av dem lå bunke på bunke med oversettelser, alle sirlig innpakket i gråpapir. For den som måtte være i tvil om hva som var på ferde, ga klistremerkene på bokpakkene en klar pekepinn. Les mer

Møte om tvisten med Filmforbundet

Mandag morgen ble det avholdt et møte mellom Forfatterforeningen og Dramatikerforbundet på den ene siden og Filmforbundet/Regiforbundet på den andre. Temaet var avtalen Filmforbundet har inngått med de kommersielle kringkasterne TV2, Discovery og MTG. Vi ønsket en forklaring på hvorfor Filmforbundet hadde solgt forfatteres litterære rettigheter i en avtale der forfatterne ikke engang var part. Les mer

Filmforbundet har solgt våre rettigheter uten å spørre

Vi har nå fått se en kopi av en konfidensiell avtale mellom Norsk Filmforbund og de tre store kommersielle kringkasterne i Norge. Avtalen fastslår etter sin ordlyd at alle våre rettigheter i medhold av åndsverkloven overføres til de kommersielle kringkasterne. Til gjengjeld mottar Filmforbundet et hemmelig antall millioner for å klarere rettighetene.

Det avtaleeksemplaret vi har mottatt er ikke signert, men måten dokumentet er kopiert på, tyder på at signaturene er blitt sladdet over før kopiering. Selv om navnet på de kommersielle kringkasterne ikke fremgår av kopien, vet vi at Filmforbundet, sammen med advokatfirmaet Grette, har forhandlet om klareringsavtale med de tre store kommersielle kringkasterne, og navnene på disse framgår også i artikkel i Rushprint av 18. april. Les mer

Oversatt Aften: Tom Lotherington og Thomas Lundbo om Michel Houellebecqs Underkastelse

Onsdag 27. april 2016 kl. 19.00 i Nedjma, Litteraturhuset, Oslo

Michel Houellebecqs roman Underkastelse kom ut i norsk oversettelse på forsommeren i fjor, noen måneder etter lanseringen i hjemlandet, hvor utgivelsen var omgitt med en voldsom interesse. Romanen, som skildrer innsettelsen av en demokratisk valgt muslimsk president i Frankrike i en nært forestående framtid, ble regnet som kontroversiell allerede før den var ute i bokhandelen, og når utgivelsesdatoen sammenfalt med terrorattentatet i Charlie Hebdos lokaler, ble boka brennaktuell. Les mer

Festaften til ære for William Shakespeare

I år er det 400 år siden Avons søte svane gikk ut av livet. Torsdag 21. april kl 18.00–21.00 markerer Litteraturhuset i Bergen Shakespeares bortgang med en festaften der hans litterære arv feires med et særlig blikk på arbeidet med å oversette tekstene hans til nye uttrykksformer. Les mer