Stipendutlysning: Stipendrunden 2017

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler til skjønnlitterære oversettere, i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Forhold som tas i betraktning er blant annet produksjonsomfang, vanskelighetsgrad, aktivitet, søknadsbegrunnelse og tildeling av alle typer stipender de siste fem årene. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen. Søknadsfrist: tirsdag 18. oktober kl. 13.00.

Mer informasjon og søknadsskjemaer finner du HER
Vi oppfordrer deg til å lese nøye og benytte riktig skjema!

Ta kontakt med Norsk Oversetterforening om du trenger hjelpe til utfyllingen.

Oversatt Aften: Synneve Sundby om «Meursault-saken» av Kamel Daoud

Onsdag 21. september 2016 kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

I Albert Camus’ roman Den fremmede (1942) tar bokens hovedperson, Meursault, livet av en mann han møter på en strand. Den drepte omtales kun som «araberen». Hvem var denne mannen? Kamel Daouds fortelling er lagt i munnen på den dreptes lillebror. Ved siden av å være et speilbilde av Camus’ Den fremmede og et portrett av algeriernes skjebne som kolonisert folk, er Meursault-saken også en skildring av en manns kamp for frihet fra en tyrannisk mor og revolusjonære og religiøse myndigheter med dobbeltmoral. Les mer

Tekst i flukt på Kapittelfestivalen

For andre år på rad møtes fire fribyforfattere og fire oversettere til et to dagers oversetterverksted under Kapittelfestivalen i Stavanger. Verkstedet arrangeres av Norsk Oversetterforening i samarbeid med Norsk PEN under vignetten «Tekst i flukt».

Oversetterne er i år Arne Ruste, Anne Karin Torheim, Inger Gjelsvik og Johanne Fronth-Nygren. Som fribyforfattere deltar denne gangen Haile Bizen Abraha, Nada Yousif, Mohammad Rahbar og Hika Fekede Dugassa. I tospann skal de arbeide fram norske oversettelser av tekster som opprinnelig er skrevet på arabisk, oromo, persisk og tigrinja. Les mer

Bastianprisen 2016 — kortliste

Til Bastianprisen 2016 ble det påmeldt 54 oversettelser. Årets Bastiankomité har plukket ut følgende fem finalister (i alfabetisk rekkefølge):

Johann Grip for oversettelse fra svensk av Kerstin Ekmans «Herrene i skogen» (Heinesen Forlag)
Preben Jordal for oversettelse fra engelsk av David Foster Wallaces «Den bleke kongen» (Cappelen Damm)
Thomas Lundbo for oversettelse fra fransk av Georges Perecs «En mann som sover» (Solum Forlag)
Silje Beite Løken
for oversettelse fra islandsk av Hallgrímur Helgasons «Kvinnen ved 1000°» (Cappelen Damm)
Kristina Solum for oversettelse fra spansk av Roberto Bolaños «2666» (Cappelen Damm) Les mer

Seminar: Nye stemmer i litteraturen

Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Fritt Ord inviterer til seminaret «Nye stemmer i litteraturen» i Uranienborgveien 2, tirsdag 14. september 2016 kl. 12-15.

Hvorfor er det så få «andre» stemmer i den norske litteraturen? Hvor blir det av de andre stemmene, de fra andre kulturer, andre klasser, de med et annet blikk på verden, og på oss? Hvorfor leses det så lite litteratur fra de kulturene hvor de fleste med minoritetsbakgrunn i Norge kommer fra?

Det norske litteraturfeltet har ordninger som skal hjelpe fram den flerstemte litteraturen, men fungerer de? Hvordan kan institusjoner og organisasjoner hjelpe fram nye stemmer?

Vi inviterer til en framoverlent og handlingsrettet diskusjon om de kulturpolitiske tiltakene på litteraturfeltet: Hva har vi lykkes med, hva er det som ikke fungerer? Hva kan vi gjøre for å bli bedre? Les mer

Opprop fra PEN: Løslat Aslı Erdoğan

19. august ble forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Aslı Erdoğan, som regnes som et av den tyrkiske samtidslitteraturens fremste navn, arrestert. Bakgrunnen er at hun er tilknyttet den pro-kurdiske avisen Özgür Gündem, som tre dager tidligere ble beordret midlertidig stengt av straffedomstolen i Istanbul. Flere enn 20 journalister ble midlertidig arrestert under politiaksjonen mot avisens redaksjonslokaler. Les mer

Oversatt Aften: «Søren Kierkegaard på norsk. En oversetters bekjennelser» ved Knut Johansen

Onsdag 31. august 2016 kl. 19, i  Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

Boka Sykdommen til døden av den danske filosofen og teologen Søren Kirkegaard foreligger i år på norsk i Knut Johansens oversettelse. Originalverket ble skrevet i 1849 og utgitt under psevdonymet Anti-Climacus. Det handler om Kierkegaards begrep om eksistensiell fortvilelse, som han setter lik det kristne begrepet om synd. I høstens første utgave av Oversatt Aften vil Knut Johansen snakke om både Kierkegaards aktualitet i vår tid og om spesielle faglige utfordringer knyttet til oversettelsen. Les mer

Oversetterprogram på Bjørnsonfestivalen 2016

Festivalen arrangeres 7.-11. september.

Årets oversetterprogrammer er: En ny vår for Doris Lessing med Elisabeth Beanca Halvorsen,  Oversetterens glede med Synneve Sundby, Et liv som dannelsesagent for tyskspråklig litteratur med Sverre Dahl og Henrik Keyser Pedersen, Duras. Stedene. Oversettelsen med Hanne Ørstavik og Cathrine Strøm.

Les mer

Normalkontrakten — Nytt honorar

Normalt honorar fra 1. juli 2016 er kr 199,63 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 194,00).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20.oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Kontrakten finner du HER

FIT Congress 2017 – Call for papers

The theme of the XXI FIT Congress is Disruption and Diversification.

 The emphasis of the FIT Congress 2017 will be on issues relating to disruption and diversification in all the fields of translation and interpreting.  The 2017 Congress will highlight the impacts of technology, globalisation, policy and economic change on the delivery of language services, with specific streams for indigenous and sign languages, interpreting in conflict zones, community interpreting and translation, and literary translation.  Presenting at the FIT Congress 2017 offers a valuable opportunity to meet members of the Translation and Interpreting professionals, academics, service providers and other stakeholders. Les mer