Opprop: Vern om oversetterne

Oversettere og tolker er uvurderlige brobyggere i en urolig verden. Arbeidet de utfører, innebærer til tider høy risiko. Oversettere og tolker opplever stadig å bli forfulgt, kidnappet, anklaget for spionasje, fengslet, torturert og til og med drept. Til tross for dette har ikke disse yrkesgruppene noe særskilt vern i Genève-konvensjonene eller annen folkerett.

I vår vedtok FN en resolusjon som beskytter journalister som arbeider i konfliktsoner. Red T, en ideell organisasjon som jobber for oversettere og tolker i høyrisikosoner, ber nå FN om å gi oversettere og tolker det samme vernet. Red T har sammen med fem andre organisasjoner sendt ut et opprop hvor de krever at FN snarest viser at de tar oversetternes og tolkenes utsatte posisjon på alvor. En FN-resolusjon vil være et viktig første skritt mot å sikre de mange oversetterne og tolkene som daglig utsettes for overgrep, beskyttelse gjennom folkeretten.

Vi oppfordrer alle til å undertegne oppropet her.

Ansvarlige for oppropet er Red T, the International Association of Conference Interpreters (AIIC), the International Federation of Translators (FIT), the International Association of Professional Translators and Interpreters (IAPTI), Critical Link International (CLI) and the World Association of Sign Language Interpreters (WASLI).

Bastian-prisene 2016 – Påmelding

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.
Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Påmeldingsfrist for prisen er senest 15. januar hvert år. Oversettelsene skal være utgitt i foregående år, og det sendes inn tre eksemplarer av oversettelsen (som komiteen beholder) og ett eksemplar av originalen (fås i retur). Prisen deles ut i september og består av en statuett med plakett (en fole lagd av kunstneren Ørnulf Bast) og kr 50 000. Prisen gis for en oversettelse som er utkommet i bokform, oppført på teater eller fremført i et etermedium året før, og en og samme person kan kun motta prisen én gang i hver kategori.

Bastianprisen ble første gang utdelt i 1951. I 1984 ble Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur opprettet.

Påmeldingsskjema og flere opplysninger finnes HER

 

 

Er ditt bibliotek verdig en formidlingspris?

Bastian på kollegatreff

Norsk Oversetterforening inviterer til kollegatreff torsdag den 19. november kl. 19 i Rådhusgata 7.

Kollegatreffet i november er tradisjonelt viet Bastian-vinnerne:

Oskar Vistdal kommer for å snakke om oversettelsen av islandske Gyrðir Elíassons roman Ved Sandelva, og Torleif Sjøgren-Erichsen skal fortelle om arbeidet med ungdomsromanen Rød revolt av den amerikanske forfatteren Pierce Brown. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med andre innspill fra salen. Les mer

Oversatt Aften: Johanne Fronth-Nygren og Merete Røsvik Granlund om «Den første slemme mannen» av Miranda July

Onsdag 28. oktober 2015 kl. 19 på Last Train i Oslo.

Oversatt Aften i oktober byr på en samtale om multikunstneren Miranda Julys roman Den første slemme mannen. Miranda July, som nok er mest kjent som filmskaperen bak Me and You and Everyone We Know, har som forfatter tidligere blant annet utgitt novellesamlingen Ingen hører til her mer enn du. I tillegg er hun performancekunstner.

Les mer

Påminnelse: Stipendutlysning stipendrunden 2016

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler til skjønnlitterære oversettere, i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Forhold som tas i betraktning er blant annet produksjonsomfang, vanskelighetsgrad, aktivitet, søknadsbegrunnelse og tildeling av alle typer stipender de siste fem årene. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen. Søknadsfrist: fredag 16. oktober kl. 13.00.

Mer informasjon og søknadsskjemaer finner du HER
Vi oppfordrer deg til å lese nøye og benytte riktig skjema!

Ta kontakt med foreningen om du trenger hjelpe til utfyllingen.

 

Call for Papers: Small is Great. Cultural Transfer through Translating the Literatures

International Conference at the Eötvös Loránd University Budapest (ELTE), 10-11 March 2016

The Department of Dutch Studies and the Department of Scandinavian Studies at Eötvös, Loránd University (ELTE), together with the Centre for Reception Studies (CERES) of the KU Leuven, are organising the conference Small is Great. Cultural Transfer through Translating the Literatures of Smaller European Nations’ in Budapest on 10-11 March 2016. The Conference addresses questions of cultural transfer related to the translation and reception of literatures of smaller European nations, written in less well-known languages.

Les mer

Bastianprisen 2015: Juryenes begrunnelser

«Usvikelig og imponerende språksikkerhet» og «et finstemt øre for nyanser og særpreg». Dette er blant kvalitetene komiteene som har lest og vurdert årets mange påmeldte oversettelser, trekker frem ved de to mottakerne av Bastianprisen 2015. Les mer

Bastianprisen 2015: Oskar Vistdal

– For å få språket til å lyde som et fulltonende orgel, må man spille på hele registeret, mener Oskar Vistdal, vinner av Bastianprisen 2015.

«Det er sjeldan ein blir så hoppande glad over ei omsetjing som eg vart då eg las Oskar Vistdals omsetjing av Gyrðir Elíassons novellesamling «Steintre». (…) Eg tenkte då eg las boka for snart ti år sidan at denne bør vi få på norsk, men truleg er det ugjerleg verk å få desse fine nyansane overførde frå det islandske språket til det norske. I mellomtida har Gyrðir Elíasson fått den litteraturprisen frå Nordisk Råd som han så inderleg vel fortener for novellesamlinga «Milli trjánna» («Mellom trea»), men først med årets «Steintre» kjem hans stilistiske meisterskap fulltonande fram på norsk. Det er ei omsetjarbragd som fortener ein Bastianpris.» Les mer